دیدار با خدا

انسان در گزینش خوب و بد زندگی اش آزاد است . هر زن و مردی بایستی بهترین گفتار را بشنوند و مسیر خویش را در زندگی برگزینند . ( زرتشت یسنای 30 )

دیدار با خدا

روزی پسر کوچکی تصمیم گرفت به دیدار خدا برود و چون می اندیشید راه درازی در پیش دارد، مقداری کلوچه و نوشیدنی در کیفی گذاشت و سفرش را آغاز کرد.

هنوز راه درازی نرفته بود که در پارک،  چشمش به پیرزنی افتاد که روی صندلی نشسته بود و خیره به پرندگان نگاه می کرد. پسرک کنار پیرزن نشست و کیفش را باز کرد. می خواست چیزی بنوشد که متوجه گرسنگی پیرزن شد و کلوچه ای به او داد.

پیرزن با حسی سرشار از قدر شناسی آن را گرفت و لبخندی نثار پسرک کرد. لبخندش آن قدر زیبا بود که پسرک خواست برای دوباره دیدن آن، مقداری نوشیدنی نیز به او بدهد. لبخندهای پیرزن، پسرک را غرق در شادی کرد. آن دو تمام بعدازظهر را به خوردن و نوشیدن گذراندند بی آنکه واژه ای بین آنها رد و بدل شود!

با تاریک شدن هوا، پسرک تازه متوجه شد که چقدر خسته است و برای برگشتن به خانه از جا برخاست. اما هنوز چند گام پیش نرفته بود که با شتاب به سوی پیرزن بازگشت و او را در آغوش کشید و بار دیگر نظاره گر عمیق ترین لبخند پیرزن شد.

مادر پسرک که با ورود او اوج شادمانی را در چهره اش تشخیص داد، علت شادی را از او پرسید. پسرک نیز دز پاسخ گفت:" من امروز با خدا ناهار خوردم". و پیش از آن که مادرش چیزی بگوید اضافه کرد:" ... و لبخند او، زیباترین لبخندی است که تا به کنون دیده ام".

پیرزن نیز سرشار از شادی و آرامش به خانه برگشت و در پاسخ به پسرش که از حالات عجیب مادر به شگفت آمده بود، گفت: " امروز در پارک با خدا کلوچه خوردم. او بسیار جوان تر از آن است که انتظار داشتم!"

 

... و خدا در همین نزدیکی است...

در کنار ما...

در پیش روی ما!...

و چه آفریدگان ناسپاسی هستیم ما...

که هر روز بیش از گذشته از او غافل می شویم...

و تنها در سختی هاست که یادی از او می کنیم...

هرچند که او کوچکترین نیازی به ما ندارد!...

اما چه زیباست که با یاد او...

 هم ما آرام می شویم و هم او شادمان...

 

     دوست از من به من نزدیک تر         وین عجب تر که من از وی دورم!*

 

 

 

·       شعر از: سعدی شیرازی

 

چه زیباست که اگر از نوشته های این تارنگار استفاده کردی، با ذکر نام منبع و نشانی تارنگار، همراه  باشد!

 

www.jhilamo.persianblog.ir

/ 3 نظر / 20 بازدید
نیلوفر آبی

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام با مقالــــــــــــــــــــه اي دربــــــــــــــــــــاره ي فحــــــــــــــــــش و كتـــــــــــــــــــــك آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم . . . [گل]

مایسا

سلاااااااااااااااااااااااااام آپم

مایسا

سلاااااااااااااااااااااااااام آپم